CÂU HỎI VÀ GIẢI ĐÁP

1. Công ty lấy gì để đảm bảo số tiền đầu tư?
  • Uy tín danh dự và triết lý kinh doanh của chủ tịch, người chèo lái dự án này
  • Bên cạnh đó là khối tài sản nghìn tỷ từ Bắc vào Nam với hàng chục khu BDS, nhà hàng, karaoke, khách sạn, Resort cùng các khu dân cư cao cấp của Công ty Nhật Nam đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện và chưa hề bán ra thị trường chính là nguồn vốn đảm bảo tuyệt đối vốn góp của các nhà đầu tư.
2. Gói đầu tư quy định số vốn là bao nhiêu?

Tối thiểu là 20 triệu và tối đa là 5 tỷ cho mỗi thành viên đầu tư.

3. Tạo niềm tin ở đâu? Cơ sở chắc chắn ở đâu để khi đầu tư sẽ không bị mất?

– Niềm tin có được dựa trên sự tương tác thật với nhau. Nhật Nam luôn chào đón các nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu dự án và các chiến lược kinh doanh của Công ty.
– Cơ sở để đảm bảo nhà đầu tư không mất tiền là hợp đồng pháp lý rõ ràng cùng tài sản hiện hữu sẵn có gồm các BĐS, dịch vụ, khu dự án có giá trị lớn trên khắp cả nước.

4. Khoản lợi nhuận rất cao công ty lấy đâu để thanh toán cho khách?

– Khoản lợi nhuận đước trích từ quỹ truyền thông- marketing cũng như dòng lợi nhuận mà Công ty đã vận hành kinh doanh hiệu quả của nhiều năm qua.

5. Hình thức kinh doanh trên có những điểm mạnh nào khác với các hình thức của những công ty khác?

Cơ chế cho sau thay vì cho trước là điểm mạnh của Nhật Nam:
– Nhật Nam mượn dòng tiền của khách hàng và cho lại lợi nhuận, đó là phần quà sau, dồng thời giúp khách hàng đồng hành cùng Nhật Nam trong suốt thời gian là 24 tháng.
– Cùng với đó là việc tặng BĐS sẽ giúp gia tăng giá trị các khu BĐS của công ty trong tương lai. Nhờ sức mạnh cộng đồng đầu tư cũng nhưng những gói đầu tư nhỏ để PR đến các gói lớn từ 1-5 tỷ tạo nên 1 khối cộng đồng PR mạnh về sp của Nhật Nam trong tương lai.

6. BĐS sau 24 tháng khách kết thúc hợp đồng sẽ nhận là đất nền hay sản phẩm hoàn thành?

Sẽ có cả đất nền và các sản phẩm hoàn thành trong thời gian tới như chung cư, biệt thự,… nếu gói đầu tư của khách hàng ngang bằng với giá trị BĐS mà Nhật Nam bán ra thị trường chung.

7. Lấy gì đảm bảo trong và sau 24 tháng khách sẽ nhận đủ số tiền lợi nhuận và BĐS tương đương?

– Đảm bảo dựa trên nền tảng của Công ty là làm thật, kinh doanh thật trên khắp cả nước.
– Đặc biệt là hợp đồng đảm bảo pháp lý và tài chính mà nhà đầu tư gửi gắm.
– Điều chắc chắn là nếu thấy không an tâm, nhà đầu tư được quyền rút gốc ngay.

8. Làm sao chứng minh được những giấy tờ và tài sản công ty có là hiện thực?

Khách hàng chỉ cần thực hiện đơn giản:
Bước 1: Xác minh giấy tờ để đảm bảo sự an tâm tại Công ty
Bước 2: Đến tận nơi để kiểm tra thông tin trong giấy tờ của các khu dự án
Bước 3: Xác minh tài sản là có thật và thuộc sở hữu của doanh nghiệp tại các cơ quan hành chính.

9. Tại sao công ty lại có ưu đãi và khoản lợi nhuận cao cùng lợi ích cho khách hàng như vậy?

– Mục đích của Công ty là tạo nên 1 cộng đồng cùng Nhật Nam phát triển thịnh vượng trong tương lai. Đây cũng là tâm nguyện của Nhật Nam khi triển khai các dự án đầu tư an toàn và hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
– Bên cạnh đó, những chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng cũng là 1 phần trong triết lý kinh doanh của công ty.

10. Vậy đâu là rủi ro cho khách hàng? Vì đầu tư mà nhận lại toàn là lợi như vậy thì làm sao tin được?

– Đầu tư luôn mang lại rủi ro, rủi ro đến từ việc lợi nhuận không như mong đợi hoặc công ty không đảm bảo. Tuy nhiên với Nhật Nam, mọi rủi ro đều được giảm thiểu nhờ lợi nhuận cố định, công ty có đầy đủ giấy tờ pháp lý.
– Nhật Nam cam kết khách hàng sẽ nhận được lợi nhuận mỗi ngày, đầy đủ và đều đặn. Nhật Nam kinh doanh lấy Tâm và Tín đi đầu nên khách hàng hoàn toàn an tâm.

11. Loại hình kinh doanh hiện tại giống Alibaba kiểu huy động vốn?

Nhật Nam cam kết đảm bảo 100% kinh doanh không giống Alibaba vì:
– Nhật Nam chỉ bán các BĐS có sẵn sổ riêng và cọc tiền công chứng sang tên ngay trong ngày chứ không triển khai cơ chế thanh toán theo đợt.
– Nhật Nam không bán đất nền nông nghiệp chưa tách sổ riêng
– Nhật Nam có tài sản thật, kèm theo các dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, resort,… tạo nên những giá trị dịch vụ tốt nhất cho các nhà đầu tư.
– Nhật Nam là hợp tác kinh doanh chứ không huy động vốn như Alibaba. Dòng vốn Nhật Nam có sẵn, mục tiêu là tạo nên 1 cộng đồng thành viên đại đoàn kết cùng phát triển chứ không chỉ là mua và bán BĐS kiếm lợi nhuận thô.

12. Giấy phép kinh doanh có hợp lý không?

Ở Nhật Nam, giấy phép kinh doanh không chỉ hợp lý mà còn hợp pháp 100%
Check tại: http://masocongty.vn/company/2843361/cong-ty-co-phan-dau-tu-thuong-mai-bat-dong-san-nhat-nam.html

13. An toàn như thế nào?

– Điều 9 trên hợp đồng với: hợp đồng đảm bảo 100% vốn đầu tư an toàn
– Điều 10: có sự bảo vệ của Tòa án tối cao sẽ đảm bảo nhà đầu tư an tâm 100% khi có tranh chấp
– Khối tài sản lớn từ Bắc vào Nam cùng chuỗi nhà hàng, khách sạn,, resort hàng trăm tỷ cùng hệ thống BĐS có giá trị lớn là nền tảng vững chắc để nhà đầu tư an tâm hợp tác.

14. Đất dự án theo Công ty nói có gì minh chứng nào là thật hay chỉ nghe nói?

Đất của Nhật Nam sở hữu hoàn toàn là thật, có sổ đỏ riêng và nếu bạn vẫn chưa an tâm thì có thể thực hiện các bước sau để chắc chắn hơn:
Bước 1: Xác minh giấy tờ để đảm bảo sự an tâm tại Công ty
Bước 2: Đến tận nơi để kiểm tra thông tin trong giấy tờ của các khu dự án
Bước 3: Xác minh tài sản có thật thuộc sở hữu của doanh nghiệp tại các cơ quan hành chính.

15. Cổ đông công ty có quyền lợi gì? Trên giấy phép có là thành viên của công ty không?

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:
a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;
d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này;
đ) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;
e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty;
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:
a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;
c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;
d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
đ) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;
c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.
Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.
4. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:
a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.
5. Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

16. Vì sao rút vốn lại bị phạt 30%?

– Đó là quy định chung của hầu hết các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trên thị trường, nếu đầu tư 1 BĐS đã đặt cọc thì dường như không thể lấy lại tiền cọc ấy, chỉ còn phương án sang nhượng hoặc là may mắn được gửi lại 50%.
– 30% tại Nhật Nam là chi phí rút trước kì hạn mà doanh nghiệp đã chi cho các hoạt động truyền thông Marketing để kết nối đến Khách hàng.
– Nếu làm đúng theo hợp đồng pháp lý đã ký thì nhà đầu tư đã có đến 44% lợi nhuận kèm thêm 1 BĐS tương đương giá trị gói đầu tư. Sau 24 tháng, nhà đầu tư hoàn toàn có quyền lựa chọn có đồng hành tiếp tục với doanh nghiệp hay không.

17. Lấy gì để đảm bảo tin tưởng hợp đồng?

– 1 Hợp đồng đảm bảo 100% vốn đầu tư an toàn với Điều 9 trên hợp đồng.
– Ở điều 10: có sự bảo vệ của Tòa án tối cao sẽ giúp nhà đầu tư an tâm 100% khi xảy ra tranh chấp.
– Khối tài sản lớn trải dài khắp cả nước với các chuỗi nhà hàng, karaoke, khách sạn, resort hàng trăm tỷ cùng hệ thống Bất động sản với hàng chục khu dự án đang ra sổ và đã ra sổ trị giá hàng trăm tỷ là nền tảng vững chắc để các nhà đầu tư hoàn toàn an tâm khi hợp tác cùng công ty Nhật Nam.

18. Đất Phú Quốc bao nhiêu 1m2

– Diên tích ở Phú Quốc còn tùy thuộc vào vị trí đất là nằm trung tâm hay ngoại thành
– Khách hàng có thể tham khảo bảng giá BĐS Phú Quốc ngay tại: https://dandautu.vn/bat-dong-san/dat-phu-quoc-2019-tang-truong-on-dinh

19. BĐS công ty đã hoàn thành thủ tục pháp lý chưa?

– BĐS tại Nhật Nam có nhiều khu đang xin giấy phép, nhiều khu đã có 1/500 và đang hoàn thiện hạ tầng.
– Nhật Nam đã sở hữu hàng trăm sổ đỏ và có thể sang tên cho các nhà đầu tư bất cứ khi nào khách hàng muốn.
– Tiêu chí của Công ty, chỉ bán các sản phẩm thật, sang tên trong ngày chứ không bán các dự án.

20. Ký hợp đồng nhưng lấy gì đảm bảo cho tôi?

– Hợp đồng pháp lý 100% rõ ràng về đảm bảo vốn đầu tư
– Có sự bảo vệ của Tòa án tối cao đảm bảo an tâm cho nhà đầu tư 100% khi có tranh chấp
– Khối tài sản khổng lồ từ nhà hàng, khách sạn, resort, BĐS,… trải dài từ Bắc vào Nam với giá trị cao.

21. Công ty phá sản thì sao?

Trường hợp nếu phá sản thì Công ty phải làm theo chuẩn các quy trình mà Nhà nước đưa ra, cụ thể tại: https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/luat-pha-san-nhung-noi-dung-can-biet-230-18274-article.html

23. Ông đại tá Công An đã về hưu được mời làm cố vấn cho Công ty tuy nhiên ông ấy đâu có chức danh gì về mặt pháp lý?

– Ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước thì theo nguyên tắc, chỉ có các cán bộ đang đương nhiệm mới không được phép nhận các chức danh tại doanh nghiệp.
– Cố vấn luật pháp là người hỗ trợ, tư vấn định hướng giúp doanh nghiệp luôn làm đúng chuẩn theo pháp luật Việt Nam để tránh làm ảnh hưởng uy tín danh dự nếu không nắm rõ về luật hiện hành tại Việt Nam.

24. Người đầu tư ký hợp đồng với công ty không phải là hợp đồng mua bán BĐS mà là hợp đồng góp vốn đầu tư cùng nhau chia lợi nhuận. Vậy sau này nếu Công ty bảo với người đầu tư là làm ăn thua lỗ không chia lợi nhuận tiếp nữa thì sao?

– Nhà đầu tư được quyền kiện Công ty vì đã làm sai với điều 10 trong hợp đồng đã ký kết, Công ty phải có trách nhiệm bồi hoàn khoản phí của Tòa án và hoàn tất nhiệm vụ cùng các quyết định của tòa án vì sai trái trong chính sách chi trả của doanh nghiệp.

25. Người của Công ty được đào tạo để nói ai cũng bài bản như nhau. Vậy tôi phải tin vào ai? Tin vào Công ty thế nào?

– Khách hàng cứ tin vào thực tế.
– Đây là những trải nghiệm nhỏ để nhà đầu tư giao lưu với các cổ đông lớn cũng như ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Công ty để thật sự an tâm và quyết định đầu tư, đồng hành với số vốn lớn trong tương lai.

26. Đi xem đất - đất là có thật nhưng liệu sau 2-3 tháng nó bị bán thì sao? Chúng tôi biết thì cũng chẳng làm được gì? Vì quyền bán thuộc về Công ty chứ không phải chúng tôi.

– Quyền bán đất đúng là quyền của Công ty tuy nhiên hợp đồng cũng của nhà đầu tư nắm trong tay.
– BĐS của Công ty chắc chắn sẽ mua bán liên tục để tạo dòng lợi nhuận để doanh nghiệp ngày càng mở rộng hơn. Nhà đầu tư ký kết với Công ty qua hợp đồng phân chia lợi nhuận mỗi ngày nên khi Công ty mua bán càng nhiều thì nhà đầu tư càng có lợi và vui hơn.

27. Không thể đem nhà hàng và Karaoke ở nhà quê ra để nói với chúng tôi là sinh lời từ đó?

– BĐS của Nhật Nam chỉ tọa lạc tại các vị trí ở trung tâm lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và các địa điểm du lịch như Phú Quốc.
– Lợi nhuận chính của Công ty chủ yếu là từ tài chính BĐS chứ không đến từ các mảng dịch vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn hay Karaoke.

28. Tôi không muốn mua mấy lô đắt của công ty vì khá xa thành phố. Vậy có đất giáp TP hay ở TP không?

Nhật Nam đã công bố danh sách các BĐS có sổ riêng và bảng giá để Nhà đầu tư lựa chọn vào Quý 2/2020.

29. Nếu không chuyển lợi nhuận đúng thời hạn thì sao?

– Khi Công ty làm sai, nhà đầu tư có thể khởi kiện để nhận được bồi thường thiệt hại hoặc rút vốn ngay lập tức.

30. Chọn gói đầu tư thấp vậy sao mua đất được? Sổ chung thì có dễ bán không?

– Gói thấp thì có thể sang nhượng cho người khác hoặc gửi lại cho doanh nghiệp hỗ trợ ráp cho người cần mua BĐS.
– Sổ chung cũng là sổ đỏ và không phải vi bằng nên bán dễ dàng.

31. Sau 24 tháng kết thúc hợp đồng tôi chưa chọn được BĐS phù hợp vậy thì Công ty vẫn giữ gốc của chúng tôi hay thế nào?

– Cho đến khi khách hàng lựa chọn được 1 BĐS phù hợp để sang tên thì Công ty sẽ vẫn giữ lại phần BĐS ấy và hợp đồng không thời hạn cho đến khi hoàn tất sang nhượng.

32. Nếu giữ gốc gia hạn thêm hợp đồng thì mất bao nhiêu phí?

Trong tương lai gần 2 năm với nhiều biến đổi thì sẽ có đàm phán về thời giá và trị trường.

33. Các phương thức hợp tác bằng tài sản đất nhà của tôi? Ràng buộc của tôi và Công ty là gì nếu xảy ra trường phá sản? Vốn điều lệ công ty là có thể kê khai bao nhiêu cũng được không mang tính pháp lý trả lại gốc?

– Nhà đầu tư mang giấy photo công chứng đến doanh nghiệp, bộ phận thẩm định sẽ tiếp nhận cũng như đánh giá tài sản.
– 2 bên sau khi đàm phán giá thành công thì sẽ có hợp đồng pháp lý rõ ràng để quyết định sang tên và đầu tư.

34. Nếu Công ty phá sản sẽ kiện ai? Hợp đồng sẽ lên đâu để kiện? Chủ tịch đổi tên bỏ trốn ra nước ngoài thì kiện ai giải quyết?

– Theo điều 10 thì nhà đầu tư sẽ kiện lên toà án nơi mình sinh sống hoặc Tòa án tối cao để nộp đơn xử lý.
– Chủ tịch chắc chắn sẽ không bỏ trốn vì không thể vì các gói đầu tư hợp tác mà lại bỏ đi 1 thương hiệu được xây dựng lên từ những giá trị cốt lõi thực tế và Nhật Nam sinh ra là để phụng sự.
Khách hàng có thể tìm hiểu thêm tại: https://nhatnamgroup.info/gioi-thieu-cong-ty-bat-dong-san-nhat-nam/

35. Lúc kiện công ty thì phần thắng có chắc chắn thuộc về nhà đầu tư? và khối tài sản có được đảm bảo cho nhà đầu tư?

– Phần thằng và khối tài sản luôn đảm bảo cho nhà đầu tư khi đã đầu tư vào Công ty.
– Hợp đồng đảm bảo 100% quyền lợi cho nhà đầu tư: https://nhatnamgroup.info/hop-dong-hop-tac-kinh-doanh-dam-bao-100-quyen-loi-cho-nha-dau-tu/
– Chứng thư Ngân hàng bảo lãnh hợp đồng BĐS Nhật Nam: https://nhatnamgroup.info/chung-thu-ngan-hang-bao-lanh-hop-dong-bds-nhat-nam/